วิสัยทัศน์


             งานสรรค์สร้าง งานตกแต่งภายใน ตามความต้องการของลูกค้าคือหน้าที่ของเรา “ต้องไม่มีคาว่าทาไม่ได้”

สำหรับเรา ชาว ดับเบิ้ลยู คาร์เพนเตอร์ บริการด้วยหัวใจ


บริษัท ดับเบิ้ลยู คาร์เพนเตอร์ เป็นบริษัทหนึ่งที่ได้รับการยอมรับและความไว้วางใจ ในด้านบริการ งานตกแต่งภายใน

งานก่อสร้างทุกชนิด งานบ้าน และสานักงาน ระดับมืออาชีพ


บริษัท ดับเบิ้ลยู คาร์เพนเตอร์ มีความเชื่อมั่นที่จะสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพโดยมีทีมงาน ที่มีความชานาญ

ด้วยประสบการณ์ ความตั้งใจที่จะดูแลงานของท่านจนเสร็จสมบูรณ์ ตรงตามเวลา และความต้องการตลอดจน

งบประมาณให้ท่านได้ประทับใจ


            ดังนั้นการสรรสร้างงานตามความฝันของลูกค้า บนพื้นฐานความจริงที่มุ่งมั่นและตั้งใจ ยึดหลักการงานที่

“มีคุณภาพ งานเสร็จสมบูรณ์ ตรงเวลา คือเรา บจก.ดับเบิ้ลยู คาร์เพนเตอร์”

 
 
 
   
Copyright 2016 by wcarpenter.com